Peach Faced Lovebird (kemerahan berwajah Lovebird)

The Lovebird peach-dihadapi, lahir di Afrika, terletak pada ketinggian enam ratus meter dari permukaan laut. Mereka dikenal sangat protektif terhadap pasangannya, sering tanpa pakan dan perawatan untuk satu sama lain, sehingga membenarkan nama.

Peach Faced Lovebird

Peach Faced Lovebird